Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 złotych w 2008r.

 

Imię i nazwisko / nazwa

Miejsce zamieszkania / siedziba

Podstawa prawna

„JulStar” Sp. z o.o.

Ruda Śląska

Stawka indywidualna za najem gruntu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta

Danuta Śniegoń

Ruda Śląska

Zmniejszenie stawki na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta

Stefan Durma

Ruda Śląska

Zmniejszenie stawki na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta

Restauracja-Pizzeria „TOSCANIA”

Tadeusz Minkina

Sylwia Minkina

Ruda Śląska

Stawka indywidualna za najem gruntu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta

Andrzej Szołtysek

„Zarządzanie”

Ruda Śląska

Stawka indywidualna za najem na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta

H.F. Buchta,

E.D. Buchta,

D.A. Morys

Ruda Śląska

Opłata rozłożona na trzy okresy płatnicze na podstawie postanowienia P.M. z dnia 18.07.2007r.

F.H.U. „Delfin”

Lewandowski Marek

Ruda Śląska

Zmniejszenie stawki czynszu za najem gruntu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta

Mirosława Zagozdon

Bielsko-Biała

Stawka indywidualna za najem gruntu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta

Ryszard Grzywnowicz

Ruda Śląska

Stawka indywidualna za najem gruntu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta

Rudzka Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM”

Ruda Śląska

ul. Śmiłowicka 24

Przesunięcie terminu opłaty rocznej zgodnie z treścią art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

Krzysztof Mestenhauser

Ruda Śląska

Przesunięcie terminu opłaty rocznej zgodnie z treścią art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

 

*wykaz sporządzony w oparciu o art. 14 pkt. 2e ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Uziel-Cuglowska – tel. wew. 2380

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2008r. - Ulgi z tytułu dzierżawy i najmu gruntu (majątek gminy).
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:26.05.2009 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Skórnik
Data na dokumencie:20.05.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:31.07.2009 12:20