wersja do wydruku Bartosz Pilny 28.05.2009 14:52

Decyzja w sprawie: ”Budowa hali warsztatowej – stacja obsługi środków transportu”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ul. Zabrzańskiej 28".

KKS.7624-2/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

informację o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 7/2009 z dnia 26 maja 2009 r. znak KKS.7624-2/09 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, realizowanego przez „Z&Z MOTOART” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marian Zdziebło & Krzysztof Zawodniak Spółka Jawna z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 126a, pn. ”Budowa hali warsztatowej – stacja obsługi środków transportu”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ul. Zabrzańskiej 28 (działka nr 1121/94).

 

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój nr 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. wtorek, środa, piątek od godz. 800 do godz. 1600, w czwartek do godz. 1800 oraz w poniedziałek od godz. 700 do godz. 1700.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Leokadia Masłowska - tel. 032-2486-281 wew. 4030

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja w sprawie: ”Budowa hali warsztatowej – stacja obsługi środków transportu”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ul. Zabrzańskiej 28".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:27.05.2009
Data publikacji:28.05.2009 14:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż