wersja do wydruku Bartosz Pilny 04.06.2009 09:26

Raport oddziaływania na środowisko: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”.

KKS.7624-15/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

podaje się do publicznej wiadomości informację, że:

 

1.       Prezydent Miasta Ruda Śląska przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Katowickiej 131 (działka nr 37).

2.       Na wniosek z dnia 11.05.2009 r. Pani Sybili Kik – Maślanka, właścicielki firmy Usługowo – Handlowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Katowickiej 131, Prezydent Miasta Ruda Śląska pismem z dnia 28 maja 2009 r. znak KKS. 7624-15/09 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia jw.

3.       Przedmiotem postępowania administracyjnego jest wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Katowickiej 131 (działka nr 37). Organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Ruda Śląska po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej.

4.       Z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” można się zapoznać oraz złożyć uwagi i wnioski w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. wtorek, środa, piątek od godz. 800 do godz. 1600, w czwartek do godz. 1800 oraz w poniedziałek od godz. 700 do godz. 1700.

5.       Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w formie:

- ustnej,

- pisemnej na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41 – 709 Ruda Śląska,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um_gkos@ruda-sl.pl.

6.   Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Leokadia Masłowska - tel. 032-244-90-63

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport oddziaływania na środowisko: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Leokadia Masłowska
Data na dokumencie:28.05.2009
Data publikacji:04.06.2009 09:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż