wersja do wydruku Bartosz Pilny 04.06.2009 09:38

Wszczęcie postępowania - wykonanie urządzeń wodnych w postaci skrzynek rozsączających „Azura” oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (...) ze stacji paliw płynnych w Rudzie Śląskiej (...).

KKS.6210-19/09

 

INFORMACJA

 

W związku z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuję, że na wniosek z dnia 22.05.2009 r. Przedsiębiorcy Pana Grzegorza Stolarczyka właściciela Firmy Projektowo-Usługowej „S-MEN” z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Zofii Nałkowskiej 16/37, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15.12.2008r. znak: R/2008/494 udzielonego przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135, upoważniającego do występowania w imieniu Spółki do urzędów i organów administracji państwowej oraz samorządowej w sprawach związanych z prawidłowym prowadzeniem procesu inwestycyjnego związanego z budową stacji paliw LOTOS w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Piastowskiej, a szczególnie w zakresie uzyskiwania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień i opinii, oraz do składania wniosków i pism, które są konieczne w związku z realizacją tego pełnomocnictwa, zostało w dniu 28 maja 2009 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci skrzynek rozsączających „Azura” oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów i parkingów projektowanej samoobsługowej stacji paliw płynnych w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Piastowskiej 2, do ziemi, poprzez system skrzynek rozsączających.

 

 

Bliższych informacji udziela Pani Izabela Pol – tel. 032-2486-281 wew. 4031

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania - wykonanie urządzeń wodnych w postaci skrzynek rozsączających „Azura” oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (...) ze stacji paliw płynnych w Rudzie Śląskiej (...).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:28.05.2009
Data publikacji:04.06.2009 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż