wersja do wydruku Bartosz Pilny 19.06.2009 08:59

Decyzja w sprawie „Zagospodarowanie terenu MOP-ów Wirek i Halemba przy autostradzie A-4 w rejonie Rudy Śląskiej, zgodnie z wytycznymi GDDKiA po I fazie inwestycji”.

KKS.7624-4/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

informację o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. znak KKS.7624-4/09 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, realizowanego przez Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, pn. „Zagospodarowanie terenu MOP-ów Wirek i Halemba przy autostradzie A-4 w rejonie Rudy Śląskiej, zgodnie z wytycznymi GDDKiA po I fazie inwestycji”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój nr 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. wtorek, środa, piątek od godz. 800 do godz. 1600, w czwartek do godz. 1800 oraz w poniedziałek od godz. 700 do godz. 1700.

 

 

Dodatkowych informacji udziela Leokadia Masłowska nr tel. 032/2486281 wew. 4030

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja w sprawie „Zagospodarowanie terenu MOP-ów Wirek i Halemba przy autostradzie A-4 w rejonie Rudy Śląskiej, zgodnie z wytycznymi GDDKiA po I fazie inwestycji”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Leokadia Masłowska
Data na dokumencie:18.06.2009
Data publikacji:19.06.2009 08:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż