wersja do wydruku Bartosz Pilny 22.06.2009 11:19

Wszczęcie postępowania - remont przepustu pod ul. Na Łąkach w Rudzie Śląskiej – Rudzie.

KKS.6210-22/09

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

informuje, w związku z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami), że na wniosek z dnia 11 czerwca 2009 r. Pana Aleksandra Jaremków właściciela przedsiębiorstwa „AJ STUDIO” Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Nadzoru Obiektów Inżynierskich z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Gen. Bema 30/31, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 lutego 2009 r. znak: PC.0113-258/09, udzielonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska, w dniu 18 czerwca 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla remontu przepustu pod ulicą Na Łąkach w Rudzie Śląskiej – Rudzie.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Proszkiewicz tel. 032-248-62-81 wew. 4031

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania - remont przepustu pod ul. Na Łąkach w Rudzie Śląskiej – Rudzie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Leokadia Masłowska
Data na dokumencie:18.06.2009
Data publikacji:22.06.2009 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż