wersja do wydruku Bartosz Pilny 01.07.2009 08:55

Wszczęcie postępowania - przejście pod dnem „Rowu Rudzkiego 1” w km 0+061 w rejonie ulicy Na Łąkach projektowaną siecią wodociągową.

KKS.6210-20/09

 

INFORMACJA

 

W związku z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuję, że na wniosek z dnia 9 maja 2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu 1 czerwca 2009r.), Pana Łukasza Kłak reprezentującego przedsiębiorcę Ewę Iwańską właścicielkę „WIKO” Ewa Iwańska Projektowanie w zakresie ochrony wód, z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Paderewskiego 14a, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 listopada 2008 r. znak: TDI/2121/136/2008, udzielonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pokoju 13, uzupełniony w dniu 24 czerwca 2009 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w dniu 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem „Rowu Rudzkiego 1” w km 0+061 w Rudzie Śląskiej – Ruda, w rejonie ulicy Na Łąkach projektowaną siecią wodociągową Ф 125 PE100 SDR 17 w rurze ochronnej Ф 225 PE100 SDR 17 metodą przewiertu sterowanego.

 

 

Bliższych informacji udziela: Joanna Proszkiewicz, tel. (032) 248-62-81 wew. 4031

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania - przejście pod dnem „Rowu Rudzkiego 1” w km 0+061 w rejonie ulicy Na Łąkach projektowaną siecią wodociągową.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:26.06.2009
Data publikacji:01.07.2009 08:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż