PMI.0055-8/09

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 3 do 24 czerwca 2009 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 76 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- zmian w budżecie miasta na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż bramek i piłkochwytów na boisku przy ul. Chryzantem 10,

- wykonania Uchwały Nr 820/XLV/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.06.2009r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2009,

- zmian w budżecie miasta na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 198.538 zł, z przeznaczeniem na wydatki w związku z utworzeniem nowej siedziby Żłobka Miejskiego przy ul. 1 Maja 286,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej KAUFHAUS w Rudzie Śląskiej dzielnica Nowy Bytom – infrastruktura zewnętrzna ETAP IA”,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1”,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej – Wysokiej w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie – II etap”,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację ulicy Nad Bytomką”,

- zmian w budżecie miasta na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 4.800 zł, z przeznaczeniem na letni wypoczynek dzieci z Placówki Interwencyjno-Socjalizacyjnej,

- zmian w budżecie miasta na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 29.360 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont alejek i postumentów przy pomniku Powstańców Śląskich na terenie plant im. Antoniego Gutsfelda przy ul. Katowickiej”,

- powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadania: „Wykonanie placów zabaw dla dzieci przy ul. Zgrzebnioka w Rudzie Śląskiej – Bykowinie oraz w Parku „Strzelnica” w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach” oraz „Wykonanie placów zabaw dla dzieci przy ul. Czapli, ul. Solskiego w Rudzie Śląskiej – Orzegowie oraz przy ul. Słowiańskiej w Rudzie Śląskiej – Rudzie”,

- sprzedaży terenu położonego przy ulicy Józefa Piłsudskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,

- zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 im. Św. Łukasza”,

- zakazu wejścia na teren zapożarowany zlokalizowany pomiędzy ulicami: Szyb Walenty, 1-go Maja, Bukowa,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta”,

- zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie placów zabaw dla dzieci przy ul. 1 Maja 322, Osiedlowej 13c”,

- zmian w budżecie miasta na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na remont boiska przy ul. Wilka,

- sprzedaży w drodze przetargów lokali mieszkalnych i użytkowych.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

3 czerwca

- konferencja „Dorobek dziesięciolecia polskich miast na prawach powiatu w województwie śląskim” w Miejskim Centrum Kultury,

- Śląski Festyn Rodzinny z okazji 50-lecia Rudy Śląskiej, zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych,

- posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Miejskiego,

 

4 czerwca

- posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

 

5 czerwca

- Festiwal Kultury i Twórczości Uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 41,

- spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem na Uniwersytecie Śląskim,

 

6 czerwca

- festyn rodzinny pn. „Trzymaj formę” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,

- Święto Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka „Ogrody Janusza Korczaka”,

- festyn rodzinny na boisku sportowym przy Gimnazjum nr 9,

- Otwarte Grand Prix Rudy Śląskiej - wyścigi modeli samochodów sterowanych radiem z napędem elektrycznym na Torach Modelarskich przy ul. Kolberga,

- festyn integracyjny dla mieszkańców Kaufhausu pt. „Elwry, kecioki i familoki”,

- widowisko teatralno-muzyczne pt. „Dzieci Dzieciom” w Miejskim Centrum Kultury,

- „Piknik Hokejowy 2009”, zorganizowany przez Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw”,

 

8 czerwca

- uroczyste sadzenie dębu papieskiego przy kościele pw. św. Józefa,

 

9 czerwca

- posiedzenie Zarządu KZK GOP,

- IV edycja konkursu „Z demokracją na Ty” w Miejskim Centrum Kultury,

- koncert końcoworoczny Państwowej Szkoły Muzycznej w DomuKultury,

- odczyt dr Aleksandry Pethe „Poeta czasu otwartego – o poezji ks. Janusza Pasierba” w Muzeum Miejskim,

 

10 czerwca

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

- finał programu profilaktyczno – edukacyjnego „Krok po kroku do Euro 2012” w Gimnazjum nr 10 w Zabrzu,

- podsumowanie roku artystycznego Amatorskiego Teatru „Pierro” w Domu Kultury,

 

12 czerwca

- uroczyste obchody Złotych Godów 17 par małżeńskich w Domu Pomocy Społecznej Caritas,

- spotkanie z drużynami z Irlandii Północnej i Niemiec, biorącymi udział w VI Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska,

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

13 czerwca

- otwarcie VI Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska,

- nagranie audycji w Radiu Plus,

- festyn w parafii pw. św. Piusa X,

 

13-14 czerwca

- Dni Rudy Śląskiej,

 

15 czerwca

- obchody jubileuszu 45-lecia Miejskiego Przedszkola nr 9 oraz uroczystość nadania placówce imienia „Wesołej rodzinki”,

- konferencja „Skutki nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego – kwestie podatkowe oraz szkód górniczych” w Ustroniu,

- „Oskary dla Ślązaków. Wieczór z historią i kinem” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie,

 

16 czerwca

- wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

- VII spotkanie rzeczników prasowych śląskich miast, zorganizowane przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta,

- program na żywo „Prezydent odpowiada” w Sfera TV,

 

17 czerwca

- IX Miejska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych,

- obchody 25-lecia parafii pw. św. Barbary,

- uroczyste otwarcie obiektu sportowego przy Gimnazjum nr 2,

- obchody Dnia Ofiar Obozu „Zgoda”,

- uroczyste uruchomienie profilaktycznej strony internetowej www.pas.slaska.policja.gov.pl,

- wernisaż Heleny Dzionyk „Impresje na jedwabiu” w Muzeum Miejskim,

 

18 czerwca

- posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

- zakończenie roku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych im. Herberta Clarka Hoovera,

- koncert „Silesianie Dzieciom”, zorganizowany przez Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza oraz Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” w Miejskim Centrum Kultury,

 

19 czerwca

- uroczyste obchody Złotych Godów 16 par małżeńskich w Domu Pomocy Społecznej Caritas,

- III Międzynarodowa Konferencja pt. „Nowoczesność w architekturze” w Śląskim Parku Przemysłowo – Technologicznym,

- ważenie zawodników, którzy dzień później wystąpili na Gali Boksu Zawodowego „Wojak Boxing Night”, w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

- otwarcie Sali Doświadczania Świata w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych,

 

19-20 czerwca

- Dni Twórczości Celtyckiej,

 

20 czerwca

- konferencja prasowa na temat zakończenia kontraktu „Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków”,

- Gala Boksu Zawodowego „Wojak Boxing Night” na Terenach Targowych,

- nagranie audycji w Radiu Plus,

- walne zgromadzenie członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”,

- Turniej Strzelecki o Puchar Prezydenta Miasta,

- finał Turnieju Dzikich Drużyn w piłce nożnej,

 

21 czerwca

- VII Wielki Piknik - Regiony Europy i Świata w Pszczynie,

- festyn parafialny „A z nich największa jest miłość…” w parafii pw. św. Pawła,

 

22 czerwca

- podsumowanie sezonu 2008/2009 Rudzkiej Ligi Szkół w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

 

23 czerwca

- posiedzenie Zarządu KZK GOP,

- spotkanie z Krystyną Bochenek w ramach cyklu „Znani ludzie w Twojej Rudzie”, w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

 

24 czerwca

- posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

- spotkanie robocze związane z projektem „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” w Ministerstwie Finansów w Warszawie,

- uroczyste zakończenie V roku akademickiego Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Wojciech Grzesiczek - tel. 032-248-62-81 wew. 2021.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 03.06. - 24.06.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:03.07.2009 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:29.06.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 134