wersja do wydruku Bartosz Pilny 28.07.2009 12:21

Raport oddziaływania na środowisko: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego : Miasto Ruda Śląska”.

KKS.7624-24/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) art.73 ust.1, art.74 ust.3 oraz art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 14 lipca 2009 r. Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziału Innowacji i Pozyskiwania Funduszy z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu, pl. Jana Pawła II 6

 

zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizację przedsięwzięcia pn.: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego : Miasto Ruda Śląska” obejmującego obszar realizacji i oddziaływania położony na terenie zaznaczonym na załączniku mapowym.

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. wtorek, środa, piątek od godz.800 do godz.1600, w czwartek do godz.1800 oraz w poniedziałek od godz.800 do godz.1700.

 

Zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni po upływie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

Jednocześnie informuję, że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

Bliższych informacji udziela: Leokadia Masłowska tel. 032 244 90 63 lub 248 62 81 wew.4030

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport oddziaływania na środowisko: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego : Miasto Ruda Śląska”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:23.07.2009
Data publikacji:28.07.2009 12:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż