Anna Petri 22.07.2009 12:47 wersja do wydruku

UCHWAŁA Nr 815/XLIII/2009
Rady Miasta Ruda Śląska
w sprawie  zmiany Uchwały Nr 364/XIX/2007 z dnia
30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad
nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
 oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 

 

 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13.07.2009 r. ukazała się ww. uchwała (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 122 poz.2580)

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nr 815/XLIII/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 364/XIX/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Prezydenta Miasta
Informację opublikował:Anna Petri
Data publikacji:22.07.2009 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.05.2009
Informację aktualizował:Anna Petri
Data aktualizacji:22.07.2009 12:47