Zarządzenie Prezydenta Miasta NR PC.PM.0151-1419/09
w sprawie wykonania prawa pierwokupu udziału 1/7 części
w prawie użytkowania wieczystego gruntu, będącego własnością
 Skarbu Państw w użytkowaniu wieczystym Krystyny Nowak
(udział 1/7 części) i Krzysztofa Mestenhauser (udział 6/7 części),
położonego w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Kardynała Augusta
 Hlonda, o oznaczeniu geodezyjnym 2804/135 o powierzchni
11869 m2 , obręb Brzegów, k.m. 1, zapisanego w księdze wieczystej
KW 9781 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:1419/09 w sprawie wykonania prawa pierwokupu udziału 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, będącego własnością Skarbu Państw w użytkowaniu wieczystym Krystyny Nowak (udział 6/
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Prezydenta Miasta
Informację opublikował:Anna Petri
Data publikacji:07.08.2009 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.08.2009
Informację aktualizował:Anna Petri
Data aktualizacji:07.08.2009 12:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 43