wersja do wydruku Bartosz Pilny 10.08.2009 15:18

Decyzja w spr. „Salon samochodowy Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge z zapleczem serwisowym samochodów osobowych i ciężarowych oraz myjnią i stacją kontroli pojazdów w Rudzie Śląskiej (...)".

KKS.7624-12/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

informację o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 11/2009 z dnia 06.08.2009r. znak KKS.7624-12/09 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Salon samochodowy Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge z zapleczem serwisowym samochodów osobowych i ciężarowych oraz myjnią i stacją kontroli pojazdów w Rudzie Śląskiej firmy INTER-CAR II Zabrze”.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój nr 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. wtorek, środa, piątek od godz. 800 do godz. 1600, w poniedziałek, czwartek od godz. 800 do godz. 1800.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Sabina Szczepanik-Tofil – tel..032-244-90-00 wew. 4030

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja w spr. „Salon samochodowy Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge z zapleczem serwisowym samochodów osobowych i ciężarowych oraz myjnią i stacją kontroli pojazdów w Rudzie Śląskiej (...)".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:07.08.2009
Data publikacji:10.08.2009 15:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż