Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 13.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

 

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa wnoszona w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo-Księgowy

 

Termin załatwienia

Do 7 dni.

 

Uwagi

- w niektórych przypadkach wnioskodawcy nie uiszczają opłaty skarbowej (art.2 ust.1 i art.3 ustawy o opłacie skarbowej,

- wnioskodawcy wydaje się zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010, wew. 5160, 5181, 5190, 5191, 5211

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenia
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Tetkowska
Data publikacji:24.08.2009 17:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Jastrzębska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.03.2021 10:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 567