wersja do wydruku Bartosz Pilny 16.09.2009 11:29

Decyzja umarzająca w spr. „Rozbudowa istniejącej i działającej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2184 – KG01 „OSAWAR” na dachu istniejącego budynku w Rudzie Śląskiej – Halembie (...).

KKS.7624-2/07

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

informację o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 12/2009 z dnia 09.09.2009 r. znak KKS.7624-2/07 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia realizowanego Polską Telefonię Komórkową „CENTERTEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10a pn. „Rozbudowa istniejącej i działającej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2184 – KG01 „OSAWAR” na dachu istniejącego budynku w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. Kłodnickiej 103, na działce nr 2398/113”.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 (pok. 403, IV piętro), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. wtorek, środa, piątek od godz. 800 do godz. 1600, w poniedziałek, czwartek od godz. 800 do godz. 1800.

 

 

Bliższych informacji udziela: Sabina Szczepanik-Tofil - tel. (032) 244 90 63 lub (032) 248 62 81-9 wew. 4030.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja umarzająca w spr. „Rozbudowa istniejącej i działającej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2184 – KG01 „OSAWAR” na dachu istniejącego budynku w Rudzie Śląskiej – Halembie (...).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:09.09.2009
Data publikacji:16.09.2009 11:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż