wersja do wydruku Bartosz Pilny 17.09.2009 14:10

Decyzja w spr. ”SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska".

KKS.7624-24/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), z uwagi na zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”, obejmującego obszar realizacji i oddziaływania położony na terenie zaznaczonym na załączniku mapowym,

 

ZWRACAM SIĘ DO STRON POSTĘPOWANIA


z prośbą o wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 73 § 1 Kpa, uczestnikom postępowania administracyjnego przysługuje prawo przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Ruda Śląska – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Jana Pawła II 6 (IV piętro, pokój nr 403) w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. wtorek, środa, piątek od godz. 800 do godz. 1600, w poniedziałek, czwartek od godz. 800 do godz. 1800.

 

Równocześnie informuję, że obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

Bliższych informacji udziela Pani Sabina Szczepanik-Tofil - tel. (032) 244 90 63 lub (032) 248 62 81-9 wew. 4030

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja w spr. ”SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:16.09.2009
Data publikacji:17.09.2009 14:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż