wersja do wydruku Bartosz Pilny 25.09.2009 11:55

Wszczęcie postępowania: wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia brzegowo – drenażowego w km 69+436 rzeki Kłodnicy, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej na działkach (...).

KKS.6210-30/09

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

informuje, że w związku z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami), na wniosek z dnia 14 września 2009 r. Spółki Akcyjnej HALDEX z siedzibą w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8/10, w dniu 24 września 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia brzegowo – drenażowego w km 69+436 rzeki Kłodnicy, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej na działkach o nr 245/5, 1357/57, 1345/97 i 250/11 oraz pobór wód powierzchniowych z ww. rzeki dla potrzeb technologicznych Zakładu Przerobu Odpadów Wydobywczych na zwałowisku odpadów powęglowych „Panewniki.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Proszkiewicz – tel. 032-244-90-00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania: wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia brzegowo – drenażowego w km 69+436 rzeki Kłodnicy, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej na działkach (...).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Leokadia Masłowska
Data na dokumencie:24.09.2009
Data publikacji:25.09.2009 11:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż