wersja do wydruku Bartosz Pilny 25.09.2009 12:17

Wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji

Wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 1.9 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku żądania wydania zaświadczenia).

 

Opłaty

Opłaty skarbowe można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

17 zł – od wydania zaświadczenia.

 

Termin załatwienia

30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu.

7 dni od daty wpływu wniosku do urzędu (w przypadku zaświadczenia).

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Uwagi

- w zależności od wyboru wnioskodawcy, w odpowiedzi na wniosek wydaje się pismo lub zaświadczenie o położeniu nieruchomości.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3193, 3203

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2009 12:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.01.2018 13:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.01.2018 10:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.01.2018 10:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.01.2018 10:26Dokument został odzyskany. (Bartosz Pilny)
06.10.2015 11:02Dokument usunięto. (Bartosz Pilny)
20.03.2014 16:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2013 14:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.09.2012 13:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.09.2012 13:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 10:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 12:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.09.2009 12:17 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)