Wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 1.9 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku żądania wydania zaświadczenia).

 

Opłaty

Opłaty skarbowe można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

17 zł – od wydania zaświadczenia.

 

Termin załatwienia

30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu.

7 dni od daty wpływu wniosku do urzędu (w przypadku zaświadczenia).

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Uwagi

- w zależności od wyboru wnioskodawcy, w odpowiedzi na wniosek wydaje się pismo lub zaświadczenie o położeniu nieruchomości.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3193, 3203

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:25.09.2009 12:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:05.03.2021 11:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 2196