Wszczęcie postępowania:udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność PWiK Sp. z o.o. ścieków przemysłowych (...).

KKS.6210-29/09

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

           

informuje, że w związku z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 127  ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity  Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami), na wniosek z dnia 26.08.2009 r.   znak: OP/GRZP-KA/360/09, uzupełniony pismem z dnia 14.09.2009 r., Pana Grzegorza Smyczek, reprezentującego ORLEN Prewencja Sp. z o.o., działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 06.07.2006 r. znak: SRN/DS./0171/113/06 udzielonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, upoważniającego do reprezentowania mocodawcy przed organami administracji publicznej w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, prewencji pożarowej, obrony cywilnej, ochrony środowiska oraz badań i pomiarów w tej dziedzinie, w dniu 25.09.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie stacji paliw nr 4082 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej 138.

 

Dodatkowych informacji udziela: Izabela Pol – tel. 032-244-90-00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania:udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność PWiK Sp. z o.o. ścieków przemysłowych (...).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Tetkowska
Informację wytworzył:Leokadia Masłowska
Data na dokumencie:25.09.2009
Data publikacji:01.10.2009 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż