wersja do wydruku Bartosz Pilny 22.10.2009 12:36

Wszczęcie postępowania: "Odprowadzanie wód opadowych do rowu R-9 poprzez istniejący wylot Dn600 i system kanalizacji Dn300-600 w ulicy Grzybowej w Rudzie Śląskiej".

KKS.6210-31/09

 

INFORMACJA

 

W związku z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuję, że na wniosek z dnia 28 września 2009 r. Pani Janiny Poliwoda właścicielki przedsiębiorstwa Zakład Usług Projektowych i Montażowych „WOD-POL” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jarzębinowej 3a/7 działającej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 8 października 2009 r. znak: SP.0113-1490/09, udzielonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska, uzupełniony w dniu 13 października 2009 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w dniu 20 października 2009 r.  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do rowu R-9 poprzez istniejący wylot Dn600 i system kanalizacji Dn300-600 w ulicy Grzybowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (działka nr 3370/161).

 

 

Bliższych informacji udziela: Joanna Proszkiewicz - tel. 32-244-90-00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania: "Odprowadzanie wód opadowych do rowu R-9 poprzez istniejący wylot Dn600 i system kanalizacji Dn300-600 w ulicy Grzybowej w Rudzie Śląskiej".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Leokadia Masłowska
Data na dokumencie:20.10.2009
Data publikacji:22.10.2009 12:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż