ZARZĄDZENIE PC.BF.0151-1130/09

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 

 

            w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2009 roku.

 

 

            Na podstawie art.32 ust.1, ust.2 pkt 4 i art.92 ust.1 pkt 2, ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2140 z późniejszymi zmianami)

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

      § 1. Przedłożyć Radzie Miasta Ruda Śląska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2009 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za I półrocze.

 

            § 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

            § 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za I-sze półrocze
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:22.10.2009 15:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Stania
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:22.10.2009 15:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 70