ZARZĄDZENIE  NR PC.BF.0151-650/08

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

 

 

  w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2008 roku.

 

Na podstawie art.32 ust.1, ust.2 pkt 4 i art.92 ust.1 pkt 2, ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

           § 1. Przedłożyć Radzie Miasta Ruda Śląska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2008 roku.                               

            § 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

            § 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za I-sze półrocze
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:22.10.2009 15:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Stania
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:22.10.2009 15:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 103