ZARZĄDZENIE  NR PC.BF.0151-490/08

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 17 marca 2008 r.

 

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2007

 

 

Na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami).

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

            § 1. Przedłożyć Radzie Miasta Ruda Śląska do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2007 rok.

 

            § 2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2007 rok.

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

            § 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie budżetu za 2007r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:26.10.2009 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Stania
Data na dokumencie:17.03.2008
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:10.12.2010 14:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 95