wersja do wydruku Bartosz Pilny 03.11.2009 09:58

Decyzja w spr: „Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek”.

KKS.7624-18/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

informację o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 15/2009 z dnia 29 października 2009 r. znak KKS.7624-18/09 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, realizowanego przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK ”Halemba – Wirek” z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. Kłodnickiej 54, pn. „Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek””, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. Kłodnickiej 54.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój nr 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta wtorek, środa i piątek od godz. 800 do godz. 1600, w poniedziałek i czwartek od godz. 800 do godz. 1800.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Leokadia Masłowska - tel. 32-244-90-63 lub 32-244-90-00 wew. 4030.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja w spr: „Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:30.10.2009
Data publikacji:03.11.2009 09:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż