Ponowne dopuszczenie czasowo wycofanego pojazdu do ruchu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – parter, pok. 6

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek – formularz 5.4a (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

-    zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (w przypadku, gdy upłynął termin badania technicznego),

-    dowód osobisty,

-    dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC.

 

Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

W dniu złożenia kompletnego wniosku o dopuszczenie do ruchu.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010   wew. 5090, 5060

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ponowne dopuszczenie czasowo wycofanego pojazdu do ruchu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:03.11.2009 11:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 12:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 683