Wszczęcie postępowania: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci skrzynek rozsączających WAVIN „Azura” oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi

KKS.6210-35/09

INFORMACJA

 

W związku z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuję, że na wniosek z dnia 26 października 2009 r.
Pana Grzegorza Stolarczyka właściciela firmy Projektowo – Usługowej „S-MEN” z siedzibą
w Rudzie Śląskiej  przy ulicy Zofii Nałkowskiej 16/37,
  działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Novum Invest Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Bojkowskiej 53, w dniu 6 listopada 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci skrzynek rozsączających WAVIN „Azura” oraz na odprowadzanie wód  opadowych i roztopowych do ziemi z powierzchni dachu i parkingu na terenie planowanego obiektu usługowo – handlowego w rejonie ulicy Ks. Józefa Niedzieli w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach (działki nr 4389/561, 4390/561, 4391/561 i 4392/561).

 

Bliższych informacji udziela: Joanna Ulańczyk, tel. (032) 248-62-81 wew. 4031

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci skrzynek rozsączających WAVIN „Azura” oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Aleksandra Losa
Informację wytworzył:Leokadia Masłowska
Data na dokumencie:06.11.2009
Data publikacji:10.11.2009 12:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż