SDA.341-12/09                                           

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Na podstawie art. 92 ust 1 i .2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655z późn. zm ) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „ Zakup i dostawę tonerów do Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej
(otwarcie ofert w dniu 06.11.2009 r. ) dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez niżej wymienionych wykonawców:

 

TIMTECH sp. jawna                                                cena brutto:

Ul. Piotra Skargi 67                                       12.481,82 zł

41-706 Ruda Śląska

 

                                                                    

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty ww. firm przedstawiły najkorzystniejszą cenę oferty. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty    

   Nazwa firmy                                       

siedziba i adres Wykonawcy   

 

Cena ofertowa

brutto

Łączna ilość punktów

1

TIM TECH T. Jonczyk, M. Pawlicki sp.j      

ul. Piotra Skargi 67                                               41 – 706 Ruda Śląska

12.481,82 zł

100 %

2

ASPO SOFT sc

 

Al. Roździeńskiego 188 B

40-203 Katowice

28.365,00 zł

44 %

 

Jednocześnie informuję, iż z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.

 

W celu podpisania umowy, należy zgłosić się do Pani Doroty Górnickiej
(tel. 32 244 90 91) pokój nr 230 w budynku Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej pl. Jana Pawła II 6.  Podpisanie umowy winno nastąpić nie później niż w terminie związania ofertą, jednak nie wcześniej niż przed upływem 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty. 

 

Rozdzielnik:

- wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,

- tablica ogłoszeń,

- strona internetowa: www.rudaslaska.bip.info.pl

- aa.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Dorota Górnicka- tel. 032-244-90-91

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór oferty: „Zakup i dostawa tonerów do Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej".
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Losa
Data publikacji:13.11.2009 14:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jolanta Małachowska
Data na dokumencie:13.11.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.11.2009 11:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 57