wersja do wydruku Bartosz Pilny 16.11.2009 14:01

Wszczęcie postępowania: "Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Rawy".

KKS.6210-36/09

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuję, że w nawiązaniu do postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 2 listopada 2009 r. znak: NO/552-89/09/17719 w sprawie wyłączenia Prezydenta Miasta Katowice z prowadzenia sprawy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Rawy, poprzez istniejące wyloty:

 • w km 4+477 na działce nr 1041/44 – Qmax = 290,90 dm3/s,

 • w km 4+222 na działce nr 1237/41 – Qmax = 858,20 dm3/s,

 • w km 1+905 na działce nr 1754/26 – Qmax = 59,00 dm3/s,

 • w km 2+076 na działce nr 1759/26 – Qmax = 582,86 dm3/s,

 • w km 1+875 na działce nr 774/23 – Qmax = 161,60 dm3/s,

 • w km 1+185 na działce nr 1566/134 – Qmax = 349,10 dm3/s,

 

i wyznaczenia do prowadzenia sprawy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 14 października 2009 r. Pana Tomasza Matera działającego z upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Katowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Rawy, poprzez istniejące wyloty:

 • w km 4+477 na działce nr 1041/44 – Qmax = 290,90 dm3/s,

 • w km 4+222 na działce nr 1237/41 – Qmax = 858,20 dm3/s,

 • w km 1+905 na działce nr 1754/26 – Qmax = 59,00 dm3/s,

 • w km 2+076 na działce nr 1759/26 – Qmax = 582,86 dm3/s,

 • w km 1+875 na działce nr 774/23 – Qmax = 161,60 dm3/s,

 • w km 1+185 na działce nr 1566/134 – Qmax = 349,10 dm3/s.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Ulańczyk – tel. 32-244-90-00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania: "Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Rawy".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:13.11.2009
Data publikacji:16.11.2009 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż