EZ.341-5/09

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 223,poz.1655 z późn. zm.) zwaną w dalszym ciągu „ustawą” informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę i montaż mebli biurowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej” Prezydent Miasta na podstawie propozycji Komisji Przetargowej z dnia 17 listopada 2009 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej złożonej nw. Wykonawcę:

 

EURO – MEBLE

40-214 Katowice

ul. Wróblewskiego 29

 

Cena ofertowa: 57 327,80 brutto

 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (najniższa cena ofertowa).

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty – 3 oferty

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Siedziba i adres Wykonawcy

01

EURO – MEBLE

40-214 Katowice

ul. Wróblewskiego 29

02

KANITA Zakład Pracy Chronionej

32-300 Olkusz

ul. Wiejska 18

03

PUH DEKOMA

41-250 Czeladź

 ul. Tulipanów 1/1

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena – 100

Razem

01

100

100

02

95

95

 

Jednocześnie informuję, iż z niniejszego postępowania wykluczono i odrzucono jedną ofertę nw. Wykonawcy:

 

PUH DEKOMA

Ul. Tulipanów 1/1

41-250 Czeladź

 

W celu podpisania umowy, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą winien zgłosić się do Pani Barbary Harczyńskiej (tel. 771-46-20 wew. 100 ) do budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska przy ulicy Ballestremów 16 (pokój 19). Podpisanie umowy winno nastąpić w terminie związania ofertą.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Remigiusz Szeja - tel. 32-771-46-20 wew. 102

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór oferty: „Dostawę i montaż mebli biurowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.11.2009 11:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Harczyńska
Data na dokumencie:19.11.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:20.11.2009 11:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 83