EZ.341-8/09

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 223,poz.1655 z późn. zm.) zwaną w dalszym ciągu „ustawą” informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej” Prezydent Miasta na podstawie propozycji Komisji Przetargowej z dnia 23 listopada 2009 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej złożonej nw. Wykonawcę:

 

Alto Computers s.j.

M. Borowiak, R. Wróbel

41-800 Zabrze

ul. Wolności 94

 

Cena ofertowa: 51 947,60 brutto

 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (najniższa cena ofertowa).

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty – 3 oferty

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Siedziba i adres Wykonawcy

1

Alto Computers s.j.

M. Borowiak, R. Wróbel

41-800 Zabrze

ul. Wolności 94

2

YAMO Sp. z o.o.

Oddział Katowice

Centrum Komputerowe Microman

Al. Roździeńskiego 188b

40-203 Katowice

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena – 100

Razem

1

100

100

2

96

96

 

W celu podpisania umowy, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą winien zgłosić się do Pani Barbary Harczyńskiej (tel. 771-46-20 wew. 100) do budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska przy ulicy Ballestremów 16 (pokój 19). Podpisanie umowy winno nastąpić w terminie związania ofertą.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Remigiusz Szeja - tel. 32-771-46-20 wew. 102

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór oferty: „Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.11.2009 15:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Harczyńska
Data na dokumencie:23.11.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.11.2009 15:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 42