wersja do wydruku Bartosz Pilny 27.11.2009 09:52

Wszczęcie postępowania: "Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do potoku Matownik (Malownik) z przelewu burzowego na kanalizacji ogólnospławnej w Katowicach – Kostuchnie".

KKS.6210-41/09

 

INFORMACJA

 

W związku z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuję, że na wniosek z dnia 4 listopada 2009 r. Pani Joanny Kawula działającej z upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 września 2009 r. znak: IN.II.MK/01130/1-23/209 D:208893, w dniu 25 listopada 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

­  wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do potoku Matownik (Malownik) z przelewu burzowego na kanalizacji ogólnospławnej w Katowicach – Kostuchnie w km 0+250 (wylot W1),

­  przekroczenie projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej w Katowicach – Kostuchnie, pod dnem:

§         dopływu potoku Matownik działka nr 423/2,

§         potoku Matownik działka nr 1077/55,

§         dopływu potoku Matownik działka nr 192/42.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Ulańczyk - tel. 32-244-90-00 wew. 4031

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania: "Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do potoku Matownik (Malownik) z przelewu burzowego na kanalizacji ogólnospławnej w Katowicach – Kostuchnie".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:25.11.2009
Data publikacji:27.11.2009 09:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż