Bartosz Pilny 09.12.2009 13:04 wersja do wydruku

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono w 2007r. ulgi w postaci rozłożenia na raty spłaty zaległości przewyższających kwotę 500 zł. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

 

1.

Adamczyk Joanna

210.

Kocur Zygmunt

419.

Popenda Arkadiusz

2.

Adamek Małgorzata

211.

Koloch Adam

420.

Poterek Irena

3.

Aleksa Krystyna

212.

Kolritsz Krzysztof

421.

Powała Grażyna

4.

Anderwald Ewelina

213.

Kołek Elżbieta

422.

Praus Gabriela

5.

Aneta Toll

214.

Kołoczek Maria

423.

Pytlik Henryk

6.

Antończyk Adam

215.

Kołodziej Gabriela

424.

Rajda Stefan

7.

Arabas Teresa

216.

Kołodziej Jan

425.

Rajnicki Jerzy

8.

Babiaczek Renata

217.

Koma Łukasz

426.

Rasek Piotr

9.

Badura Eugeniusz

218.

Komorowski Sebastian

427.

Rataj Eugeniusz

10.

Badura Piotr

219.

Konieczny Piotr

428.

Raudzis Eugeniusz

11.

Balcerzak Barbara

220.

Konieczny Rafał

429.

Rejmanowski Zbigniew

12.

Banasik Irena

221.

Konrad Adam

430.

Reuter Stefania

13.

Barczuk Jerzy

222.

Kosicka Anna

431.

Rieger Hofman Beata

14.

Baron Justyna

223.

Kossakowska Lucyna

432.

Rolski Kazimierz

15.

Baron Katarzyna

224.

Kostera Halina

433.

Rosik Helena

16.

Baron Małgorzata

225.

Kotisz Irena

434.

Roter Barbara

17.

Bartkowiak Henryk

226.

Kotisz Marek, Iwona

435.

Róg Zdzisław

18.

Bąk Marian

227.

Kotula Józef

436.

Rudewicz Alicja

19.

Bednar Maria

228.

Kotula Krzysztof

437.

Rudzka Małgorzata

20.

Bejma Roman

229.

Kotwica Zofia

438.

Rumianowski Andrzej

21.

Bek Barbara

230.

Kowalska Aldona

439.

Rutkowski Mirosław

22.

Beldzik Maria

231.

Kowalska Danuta

440.

Rychlik Władysława

23.

Beldzik Sabina

232.

Kowalska Małgorzata

441.

Rydzewska Anna

24.

Białek Mirosława

233.

Kowalski Krzysztof

442.

Rzadkowska Beata

25.

Biczak Beata

234.

Kowalski Mirosław

443.

Rzadkowski Marcin

26.

Biel Marzena

235.

Kozak Kazimiera

444.

Rząd Robert

27.

Bienek Janusz

236.

Kozik Grzegorz

445.

Rzeczkowski Andrzej

28.

Birlet Barbara

237.

Kozłowska Teresa

446.

Rzepka Aleksandra

29.

Bisek Janina

238.

Kozłowski Antoni

447.

Rzepka Dorota

30.

Biskupek Marek

239.

Kozyra Katarzyna

448.

Sadłowska Regina

31.

Bochnia Roman

240.

Krawczyk Anna

449.

Salamon Elżbieta

32.

Bocian Tadeusz

241.

Krawczyk Monika

450.

Salcman Marek

33.

Bogusz Jacek

242.

Krochmal Marek

451.

Salisz Janusz

34.

Bolenda Krzysztof

243.

Kroker Roman

452.

Samulska Sabina

35.

Bonk Stanisław

244.

Kruk Krystyna

453.

Sawicka Beata

36.

Borecki Olimpiusz

245.

Krupowies Helena

454.

Schmidt Jan

37.

Bork Wiesława

246.

Kruwczyk Aniela

455.

Sekuła Izabela

38.

Borowska Krystyna

247.

Krzepkowski Zygmunt

456.

Sędrowski Mieczysław

39.

Borth Krzysztof

248.

Krzewski Grzegorz

457.

Sgleński Grzegorz

40.

Borys Jerzy

249.

Krzyk Paweł

458.

Siedlaczek Adam

41.

Borzucki Andrzej

250.

Krzyżykowski Grzegorz

459.

Sikorska Anna

42.

Broda Witold

251.

Kubiś Monika

460.

Siodlaczek Roman

43.

Brysz Stefania

252.

Kucharczyk Beata

461.

Siwczyk Joachim

44.

Brzezina Alina

253.

Kulik Aleksandra

462.

Siwińska Danuta

45.

Brzoza Iwona

254.

Kulik Klara

463.

Sklinorz Danuta

46.

Brzoza Monika

255.

Kuliś Robert

464.

Skop Bożena

47.

Brzozowska Aneta

256.

Kulpiński Dariusz

465.

Skop Jan

48.

Buczek Dariusz

257.

Kupczak Maria

466.

Skrabania Celina

49.

Bujara Przemysław

258.

Kupny Gerard

467.

Skubik Janina

50.

Bytniewska Jolanta

259.

Kurka Marek

468.

Skubisz Krzysztof

51.

Chmiel Małgorzata

260.

Kurka Róża

469.

Sladkowski Roman

52.

Chmielewski Piotr

261.

Kurka Sylwia

470.

Sławeta Teresa

53.

Chmurczyk Ewald

262.

Kurpas Bogusława

471.

Sławik Marian

54.

Chmurczyk Grzegorz

263.

Kurpas Małgorzata

472.

Smolarczyk Karol

55.

Chochowska Bożena

264.

Kurta Ewa

473.

Smolarczyk Katarzyna

56.

Chuchro Edward

265.

Kusz Karol

474.

Smyla Stefan

57.

Chynał Ludwik

266.

Kuziemkowska Małgorzata

475.

Sobańska Urszula

58.

Ciacia Władysław

267.

Kwasinski Marcin

476.

Sobek Wincenty

59.

Cieśla Jerzy

268.

Kwiatkowski Adam

477.

Sobota Adam

60.

Ciurlej Alicja

269.

Kwiska Dariusz

478.

Sobota Michał

61.

Ciurlik Anna

270.

Kwol Renata

479.

Sochacka Monika

62.

Cop Beata

271.

Labus Ireneusz

480.

Sojka Gabriela

63.

Cuber Magdalena

272.

Labus Krzysztof

481.

Sojka Irena

64.

Czajkowska Krystyna

273.

Lacheta Jolanta

482.

Sołtys Krzysztof

65.

Czarcińska Jolanta

274.

Lancman Barbara

483.

Sosna Teresa

66.

Czechowska Halina

275.

Lasczyk Maria

484.

Spałek Edward

67.

Czekała Beata

276.

Lasek Aneta

485.

Sroczyńska Barbara

68.

Czerińska Iwona

277.

Lasic Marek

486.

Stachowicz Piotr

69.

Czesława Poznańska

278.

Lasota Anna

487.

Stanienda Konrad

70.

Czochalski Stanisław

279.

Laszczok Marianna

488.

Stanisław Kordasz

71.

Czubak Remigiusz

280.

Latka Iwona

489.

Stanisławska Urszula

72.

Daniel Marek

281.

Latka Mariusz

490.

Staniszewska Mariola

73.

Dawidowicz Ryszard

282.

Lebert Hildegarda

491.

Stankiewicz Janusz

74.

Dąbroś Ryszard

283.

Lechniak Wioletta

492.

Stankiewicz Zdzisław

75.

Deredas Sylwester

284.

Leśniak Ryszard

493.

Stary Krystyna

76.

Dęs Marek

285.

Leuto Anna

494.

Stawicka Janina

77.

Doleżych Genowefa

286.

Lewicka Władysława

495.

Staworzyński Zygmunt

78.

Doleżych Ryszard

287.

Lip Jacek

496.

Stefan Regina

79.

Dominek Rafał

288.

Lip Katarzyna

497.

Stępińska Agnieszka

80.

Drab Jolanta

289.

Lipiec Stanisław

498.

Stępiński Kamil

81.

Drobisz Ewa

290.

Lis Zofia

499.

Stęplowski Jacek

82.

Dudek Danuta

291.

Liszka Krzysztof

500.

Stoś Dariusz

83.

Dudek Eugenia

292.

Liwa Józef

501.

Strach Maria

84.

Dudek Ryszard

293.

Lorenz Gabriela

502.

Strawczyńska Małgorzata

85.

Dudzińska Irena

294.

Losa Renata

503.

Strokosz Grażyna

86.

Dusza Krzysztof

295.

Łański Jan

504.

Stróżyk Franciszka

87.

Dybała Łucja

296.

Łatkowska Anna

505.

Strzelczyk Krystyna

88.

Dymek Magdalena

297.

Łącki Paweł, Katarzyna

506.

Studnik Jan

89.

Dyrda Marek

298.

Łobejko Czesław

507.

Studnik Monika

90.

Działach Gizela

299.

Maciejowska Danuta

508.

Szampera Cecylia

91.

Działach Renata

300.

Maciejowski Karol

509.

Szamsza Ewa

92.

Dziembała Gabriela

301.

Magiera Czesław

510.

Szczęsny Łukasz

93.

Engel Krystian

302.

Maj Patrycja

511.

Szczudło Zofia

94.

Ernst Piotr

303.

Majda Elżbieta

512.

Szczyrba Marek

95.

Feiede Dawid

304.

Majka Jolanta

513.

Szebera Danuta

96.

Figzał Krzysztof

305.

Maksymilian Wojtaszczyk

514.

Szklanna Urszula

97.

Fijałkowska Aleksandra

306.

Malcherek Jan

515.

Szlapa Grzegorz

98.

Fojt Danuta

307.

Malczak Rafał

516.

Szleger Henryk

99.

Franke Jolanta

308.

Maleszko Joanna

517.

Szłapak Edward

100.

Friede Piotr, Bronisława

309.

Małecka Bernadeta

518.

Sznajder Bogdan

101.

Ganczarczyk Andrzej

310.

Małecki Jerzy

519.

Sznura Adam

102.

Ganczarczyk Anna

311.

Małgorzata Kieł

520.

Szołtysek Dorota

103.

Gania Elżbieta

312.

Mały Damian

521.

Szostek Mariola

104.

Gania Karina

313.

Mandelka Grzegorz

522.

Szpotan Cecylia

105.

Gargas Sylwia

314.

Manowski Bogdan

523.

Sztekler Lidia

106.

Garus Edward

315.

Marcin Kozioł

524.

Szumnik Józef

107.

Gawlik Ireneusz

316.

Marciniak Eugeniusz

525.

Szuster Elżbieta

108.

Gawlik Joanna

317.

Marciniak Katarzyna

526.

Szydłowski Sebastian

109.

Gawlik Marianna

318.

Marek Stanisław

527.

Szymczyk Sylwia

110.

Gawłowicz Róża

319.

Maryla Micek

528.

Szysler Jacek

111.

Gehlhar Daniel

320.

Masztalski Adam

529.

Śladczyk Katarzyna

112.

Gęs Tadeusz

321.

Maśnica Adam

530.

Ślęzak Antonina

113.

Giemza Weronika

322.

Maturlak Elżbieta

531.

Śmigas Melania

114.

Goleczko Eugenia

323.

Matuszewski Marek

532.

Świerczyna Jadwiga

115.

Gołaś Dorota

324.

Matyl Danuta

533.

Świerczyna Katarzyna

116.

Gomoluch Janusz

325.

Mazurek Aleksander

534.

Świerkot Jadwiga

117.

Gomołka Joanna

326.

Mazurek Danuta

535.

Świtała Lucyna

118.

Gorgol Barbara

327.

Mądry Michał

536.

Tabaczuk Karina

119.

Gorol Anna

328.

Meinert Benedykt

537.

Tadej Bożena

120.

Górski Andrzej

329.

Micek Maryla

538.

Tajstra Bogumiła

121.

Grabowski Paweł

330.

Michalik Juta

539.

Tańcula Magdalena

122.

Graja Dorota

331.

Mielczarek Ryszard

540.

Theis Jadwiga

123.

Grajner Dorota

332.

Mielimąka Stanisław

541.

Tomala Maria

124.

Grażyna Kotusz

333.

Mierzwa Bogusław

542.

Tomaszewska Jadwiga

125.

Grejdus Adrian

334.

Mietus Jerzy

543.

Trela Artur, Izabela

126.

Greliński Robert

335.

Mikosz Ewa

544.

Troiński Mirosław

127.

Gremlowska Róża

336.

Milic Marcin

545.

Trólka Karina

128.

Grocholski Henryk

337.

Miśkiewicz Irena

546.

Uciecha Mariusz

129.

Grochowski Krzysztof

338.

Mokry Jan, Irena

547.

Ufel Tomasz

130.

Grojec Karina

339.

Morys Karol

548.

Ulbrich Sylwia

131.

Grojec Sandra

340.

Mosgalik Klaudia

549.

Urbaniak Grzegorz

132.

Gromadzka Mariola

341.

Moskalik Andrzej

550.

Urbanowicz Barbara

133.

Gross Edward

342.

Mozelewska Aneta

551.

Urbańczyk Andrzej

134.

Gryc Herbert

343.

Mrowicka Maria

552.

Utzman Bogumiła

135.

Gryczman Henryk

344.

Mrowicka Teresa

553.

Walasiewicz Ewelina

136.

Gryczman Joanna

345.

Mrowiec Renata

554.

Walczak Edward

137.

Gryska Jadwiga

346.

Mrówka Janusz

555.

Walczak Janina

138.

Grzejdziak Iwona

347.

Musiał Henryk

556.

Walerus Justyna

139.

Grzelak Józef

348.

Musiał Wojciech

557.

Waltus Grzegorz

140.

Gudiens Maria

349.

Musik Jerzy

558.

Wantuch Dariusz

141.

Gudyka-Grzeszkowiak K

350.

Mymiec Krzysztof

559.

Wantuch Elżbieta

142.

Guguła Barbara

351.

Myrczik Ewa

560.

Warzecha Katarzyna

143.

Gutowska Brygida

352.

Myszur Józef

561.

Wasyl Wiesława

144.

Guzy Beata

353.

Namysło Maria

562.

Wawak Elżbieta

145.

Halamoda Damian

354.

Nawa Bożena

563.

Wawoczna Joanna

146.

Halamuda Natalia

355.

Nawara Aneta

564.

Wawoczny Barbara

147.

Halupczok Adam

356.

Nawrat Andrzej

565.

Wawoczny Henryk

148.

Harmash Mykhaylo

357.

Niemczyk Gabriela

566.

Wawreńczuk Dariusz

149.

Heczko Aleksandra

358.

Niemiec Krystyna

567.

Wawrosz Henryk

150.

Heczko Damian

359.

Niemiec Sylwia

568.

Wawrzynek Jarosława

151.

Held Andrzej

360.

Nierwiński Kazimierz

569.

Wawrzyniak Elżbieta

152.

Herisz Zbigniew

361.

Nigbór Dariusz

570.

Wawrzyniak Henryka

153.

Herok Elżbieta

362.

Nocoń Adam

571.

Wawrzyniak Jarosław

154.

Herszowska Jadwiga

363.

Nocoń Jadwiga

572.

Wąs Marianna

155.

Himmel Ewa

364.

Nowacka Elżbieta

573.

Wątroba Maria

156.

Hiszpańska Barbara

365.

Nowak Anna

574.

Wiatrowski Dariusz

157.

Holczer Franciszek

366.

Nowak Barbara

575.

Widera Arkadiusz

158.

Hoszek Edward

367.

Nowak Barbara

576.

Widuch Daniel

159.

Hreniak Jadwiga

368.

Nowak Henryk

577.

Wieczorek Iwona

160.

Iskra Emilia

369.

Nowak Jan

578.

Wieczorek Józef

161.

Iwanowska Aniela

370.

Nowak Katarzyna

579.

Wieczorek-Klasik A.

162.

Jabłonowska Adelajda

371.

Nowak Patrycja

580.

Wieczorkowska Krystyna

163.

Jamrozy Krzysztof

372.

Nowak-Szulc Sylwia

581.

Wieder Weronika

164.

Janota Izabela

373.

Nowek Justyna

582.

Wielogórski Krzysztof

165.

Janus Renata

374.

Nowojewska Barbara

583.

Wiertelorz Wiertelorz

166.

Jarausz Sabina

375.

Nowok Alojzy

584.

Wiesebach Dorota

167.

Jasiczek Beata

376.

Odrobny Marek

585.

Wiktor Bożena

168.

Jaśkiewicz Barbara

377.

Olender Janusz

586.

Wiktor Piotr

169.

Jaśniewska Danuta

378.

Olszewska Joanna

587.

Wilczek Katarzyna

170.

Jazdrzyk Teresa

379.

Operskalska Krystyna

588.

Wilińska Małgorzata

171.

Jelonek Aniela

380.

Orawczak Wanda

589.

Wilkoszyńska Lidia

172.

Jenczelewski Waldymierd

381.

Osmenda Beata

590.

Wissman Barbara

173.

Jentrzok Jolanta

382.

Owczarek Jadwiga

591.

Wiszniewska Aniela

174.

Jerc Karina

383.

Ozdarty Maria

592.

Wiśniewska Gabriela

175.

Jeske Elżbieta

384.

Packi Jan

593.

Wiśniewski Józef

176.

Jeziorowska Jolanta

385.

Paks Daria

594.

Witkowski Wojciech

177.

Jędryka Justyna

386.

Paks Mariusz

595.

Witor Krystyna

178.

Jędrysiak Izabela

387.

Pala Krystyna

596.

Wnęk Jolanta

179.

Jędrzejczyk Sławomir

388.

Paliga Rafał

597.

Wodarka Andrzej

180.

Joszko Jarosław

389.

Paliga Rafał

598.

Wojdanowski Jerzy

181.

Juraske Małgorzata

390.

Palka Joanna

599.

Wojtala Grażyna

182.

Jurkiewicz Jerzy

391.

Paluch Izabela

600.

Woźnica Halina

183.

Justyna Baron

392.

Paluchewicz Danuta

601.

Wójcik Zdzisław

184.

Kacprowicz Bogdan

393.

Panic Iwona

602.

Wrona Józef

185.

Kaczmarek Małgorzata

394.

Panusz Damian

603.

Wrożyna Rozalia

186.

Kadzimierz Dariusz

395.

Papior Małgorzata

604.

Wróbel Bogusława

187.

Kalemba Aneta

396.

Pardela Jan

605.

Wróbel Danuta

188.

Kalinowska Krystyna

397.

Pasamonik Barbara

606.

Wróbel Halina

189.

Kamińska Grażyna

398.

Pawełek Barbara

607.

Wróblowski Renata

190.

Kania Bogumiła

399.

Pawlak Katarzyna

608.

Wyląg Mariola

191.

Kania Piotr

400.

Pawlenka Katrzyna

609.

Wysocki Krzysztof

192.

Kańtoch Stefania

401.

Pawlik Teresa

610.

Zalewska Joanna

193.

Karwacki Alojzy

402.

Pelka Bronisław

611.

Zatka Waldemar

194.

Kasprzak Halina

403.

Penszor Krystyna

612.

Zawada Teresa

195.

Kazior Marcin

404.

Perlik Krystyna

613.

Zieliński Grzegorz

196.

Kempka Urszula

405.

Piechaczek Małgorzata

614.

Ziemska Barbara

197.

Kieromin Justyna

406.

Piechocki Arkadiusz

615.

Ziendarska Regina

198.

Kierzek Lidia

407.

Pieczona Barbara

616.

Zorzycki Janusz

199.

Kiona Andrzej

408.

Pietrzyk Henryk

617.

Zydorczyk Józef

200.

Klasik Danuta

409.

Pilarski Zygmunt

618.

Żaba Władysław

201.

Klause Beata

410.

Piontek Pelagia

619.

Żabińska Aniela

202.

Klimek Monika

411.

Piotrowska Bożena

620.

Żalikowska Wiesława

203.

Klisowski Marcin

412.

Pisarek Gabriela

621.

Żamła Helena

204.

Klos Antoni

413.

Podeszwa Marzena

622.

Żarów Grażyna

205.

Klosa Aniela

414.

Pohl Renata

623.

Żoch Janina

206.

Kłys Artur

415.

Pokora Krzysztof

624.

Żogała Katarzyna

207.

Knapik Izabela

416.

Polczyk Waldemar

625.

Żur-Susek Anna

208.

Knopik Ewa

417.

Polok Marian

626.

Żytowiecki Mariusz

209.

Knych Jan

418.

Połap Lucjan

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Iwona Sokup – tel. 32-244-90-00 wew. 2351

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2007r. - Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi w postaci rozłożenia na raty spłaty zaległości przewyższających kwotę 500 zł. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. (Wydział Spraw Lokalowych).
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:09.12.2009 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Michalska
Data na dokumencie:29.10.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:09.12.2009 13:20