AUR.341-2/09

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną w dalszym ciągu „ustawą” informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, albo ustalenia odszkodowania z tyt. obniżenia wartości nieruchomości, spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska” (3 zadania) Prezydent Miasta Ruda Śląska dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych złożonych przez nw. Wykonawców:

 

Zadanie nr I:

Zakład Budowy, Usług Inwestycyjnych                 cena ofertowa zamówienia:

i Projektowych Budownictwa                               1.098,00 zł brutto (ceny jednostkowe)

„PRIMBUD” Sp. z o.o.

40-170 Katowice

ul. Brzozowa 13

 

Zadanie nr II:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego              cena ofertowa zamówienia:

„ADIACENT”                                                      915,00 zł brutto (ceny jednostkowe)

44-200 Rybnik

ul. Kościuszki 19/6

 

Zadanie nr III:

Biuro Obsługi Nieruchomości                              cena ofertowa zamówienia:

„GLOGER”                                                        974,78 zł brutto (ceny jednostkowe)

40-035 Katowice

ul. Kochanowskiego 5/3

 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – najniższa cena ofertowa.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Nr oferty           Nazwa firmy oraz siedziba i adres wykonawcy

Oferta nr 1         Zakład Budowy, Usług Inwestycyjnych i Projektowych Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o. 40-170 Katowice, ul. Brzozowa 13

 

Oferta nr 2         Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego „ADIACENT”

44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 19/6

 

Oferta nr 3         Biuro Obsługi Nieruchomości „GLOGER”

40-035 Katowice, ul. Kochanowskiego 5/3

 

Oferta nr 4         Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe

„INWESTPROJEKT” Sp. z o.o. 40-170 Katowice, ul. Brzozowa 13

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Zadanie nr I:

 

Nr oferty

Kryteria oceny ofert:

Liczba pkt w każdym kryterium:

Łączna ilość punktów

cena ofertowa

01

100

100

03

90

90

 

Zadanie nr II:

 

Nr oferty

Kryteria oceny ofert:

Liczba pkt w każdym kryterium:

Łączna ilość punktów

cena ofertowa

02

100

100

01

83,33

83,33

 

Zadanie nr III:

 

Nr oferty

Kryteria oceny ofert:

Liczba pkt w każdym kryterium:

Łączna ilość punktów

cena ofertowa

03

100

100

04

81,23

81,23

 

 

Jednocześnie informuję, iż z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Urszula Gabryl - tel.32-244-90-00 wew. 3194

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór oferty: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...)".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:14.12.2009 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Kostoń
Data na dokumencie:10.12.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:14.12.2009 13:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 37