wersja do wydruku Bartosz Pilny 15.12.2009 09:59

Postanowienie w spr. „Przebudowa Placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”.

KKS.7624-40/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), z uwagi na zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”, obejmującego obszar realizacji i oddziaływania położony na terenie zaznaczonym na załączniku mapowym

 

ZWRACAM SIĘ DO STRON POSTĘPOWANIA

 

z prośbą o wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 73 § 1 Kpa, uczestnikom postępowania administracyjnego przysługuje prawo przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Ruda Śląska – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Jana Pawła II 6 (IV piętro, pokój nr 403) w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. wtorek, środa, piątek od godz. 800 do godz. 1600, w poniedziałek, czwartek od godz. 800 do godz. 1800.

 

Równocześnie informuję, że obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Bliższych informacji udziela Pani Leokadia Masłowska - tel. 32-244-90-63 lub 32-244-90-00 wew.4030

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postanowienie w spr. „Przebudowa Placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Leokadia Masłowska
Data na dokumencie:14.12.2009
Data publikacji:15.12.2009 09:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż