Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 

 1. siedziba:
  ul. Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska
   
 2. tel: 32-779-59-01, fax: 32-779-59-12, e-mail: sekretariat@szpitalruda.pl
   
 3. adres www: www.szpitalruda.pl
   
 4. nr KRS: 346868
   
 5. wielkość udziału Miasta Ruda Śląska: 100%
   
 6. wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 46 577 000,00 zł.
   
 7. prezes: Katarzyna Adamek
   
 8. rada nadzorcza: Piotr Dragon, Józef Osmenda, Lech Banach
   
 9. przedmiot działalności spółki:

- działalność szpitali,

- praktyka lekarska ogólna,

- praktyka lekarska specjalistyczna,

- praktyka pielęgniarek i położnych,

- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana,

- działalność paramedyczna.

 

Majątek i wynik finansowy na koniec 2010 r.
Suma bilansowa: 10.568.361,59 zł.
Strata w wysokości: 4.686.439,74 zł. zostanie pokryta z zysku lat następnych

Majątek i wynik finansowy na koniec 2011 r.
Suma bilansowa 35.883.318,89 zł.
Strata netto: 672.728,14 zł. zostanie pokryta z dopłat wniesionych przez wspólnika

Majątek i wynik finansowy na koniec 2012 r.
Suma bilansowa: 39.296.597,26 zł.
Zysk netto: 253.883,29 zł. zostanie przekazany na wypłatę nagród dla pracowników

Majątek i wynik finansowy na koniec 2013 r.
Suma bilansowa: 40.575.620,91 zł.
Strata netto: 1.546.146,62 zł. zostanie pokryta w następujący sposób: 39.997,70 zł z kapitału rezerwowego Spółki, zaś 1.506.148,92 zł. z zysku przyszłych lat.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2014 r.
Suma bilansowa: 42.602.719,18 zł.
Strata netto: 2.668.011,27 zł. zostanie pokryta w następujący sposób: 99.943,05 zł z kapitału rezerwowego Spółki, zaś 2.568.068,22 zł. z zysku przyszłych lat.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2015 r.
Suma bilansowa: 50.534.893,32 zł.
Strata netto: 2.600.850,23 zł. zostanie pokryta z zysku przyszłych lat.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2016 r.
Suma bilansowa: 51.190.290,72 zł.
Strata netto: 4.389.156,64 zł zostanie pokryta z dopłaty wniesionej przez wspólnika: 50.277,84 zł oraz z zysku przyszłych lat.

Majątek i wynik finansowy na koniec 2017 r.

Suma bilansowa – 56 476 174,30 zł

Wynik finansowy – strata netto 1 749 436,66 zł, strata zostanie pokryta z zysków lat następnych.

 

Majątek i wynik finansowy na koniec 2018 r.
Suma bilansowa – 53 300 582,05 zł
Wynik finansowy – strata netto - 8 709 657,66 zł
Strata zostanie pokryta z zysków lat następnych.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bernard Grzywocz – tel. 322-449-029

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.05.2018 15:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Kotus
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:06.12.2019 09:39