PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony w sprawie wysokości stawki czynszowej w związku z wynajmem pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska przy ul. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska z przeznaczeniem na sprzedaż prasy.

 

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia

Stawka wywoławcza z 1m2

Wyposażenie w instalacje

Wadium

1

Pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

12m2

60,00

Instalacja elektryczna

720zł

 

UWAGA: DO STAWKI DOLICZA SIĘ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 22%

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2010r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6,41-709 Ruda Śląska, p.213 Sala Sesyjna Urzędu Miasta, II piętro. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w kasie Urzędu Miasta p.17 lub na konto 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wpłaty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie do reprezentowania firmy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszego czynszu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. Uczestnik, który wygra przetarg i nie podpisze umowy traci wadium. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez uzasadnionej przyczyny.

 

Okres zawarcia umowy wynosi 10 lat.

 

Powierzchnię przeznaczoną pod salonik prasowy można oglądać w dniach od 1 – 5 marca 2010r.

 

UWAGA: Zabudowa saloniku stanowi własność Firmy Kolporter i nie jest przedmiotem przetargu.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Kasjana Kściuk – Bieniasz - tel. 32-244-90-90 wew. 2300

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu: "Wynajmem pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska przy ul. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska z przeznaczeniem na sprzedaż prasy".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:17.02.2010 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jolanta Małachowska
Data na dokumencie:11.02.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:17.02.2010 11:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 48