Kontrole zewnętrzne:

 1. Termin: 01 - 24.02.2010r.
  Prowadził: Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach.
  Temat: Realizacja wymogów pokontrolnych i wykorzystanie uwag z kontroli P/08/100 dot. zasad działania i finansowania zakładów aktywności zawodowej.
   
 2. Termin: 04.03 - 31.08.2010r.
  Prowadził: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach.
  Temat: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE; wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Funduszu Spójności – Projekt Nr 2001/PL/16/P/PE/027 od 01.05.2004r. do 28.02.2010r.
   
 3. Termin: 19 - 27.04.2010r.
  Prowadził: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Temat: Kontrola wydatkowania środków WFOŚiGW w Katowicach.
   
 4. Termin: 26 - 30.04.2010r.
  Prowadził: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach.
  Temat: Wykonywanie działań wynikających z porozumienia Wojewody Śląskiego z Prezydentem Miasta Ruda Śląska z zakresu ochrony zabytków.
   
 5. Termin: 11.06 - 31.08.2010r.
  Prowadził: Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach.
  Temat: Wykonywanie funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego.
   
 6. Termin: 28.06 - 30.09.2010r.
  Prowadził: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
  Temat: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej.
   
 7. Termin: 09.06.2010r.
  Prowadził: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie.
  Temat: Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla Projektu oczyszczalni ścieków Ruda Śląska – zamówienie dodatkowe.
   
 8. Termin: 08 - 22.07.2010r.
  Prowadził: Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach.
  Temat: Wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy.
   
 9. Termin: 27.07 - 06.09.2010r.
  Prowadził: Główny Geodeta Kraju w Warszawie.
  Temat: Wypełnianie zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
   
 10. Termin: 03.08.2010r.
  Prowadził: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Temat: Kontrola realizacji zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW nr 122/2009/63/0A/oe/P oraz 302/2009/63/0A/oe/D.
   
 11. Termin: 18 - 20.08.2010r.
  Prowadził: Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach.
  Temat: Kontrola projektu id. 262 (RPO WSL 2007-13).
   
 12. Termin: 30.08 - 10.09.2010r.
  Prowadził: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
  Temat: Kontrola problemowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.
   
 13. Termin: 06.09.2010r.
  Prowadził: Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej.
  Temat: Zasadność deklarowanego zwrotu za II kwartał 2010r.
   
 14. Termin: 20.09.2010r.
  Prowadził: Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej.
  Temat: Kontrola transakcji z Panem Władysławem Sz. - Poznań.
   
 15. Termin: 29.09.2010r.
  Prowadził: Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach.
  Temat: Kontrola na zakończenie projektu „Przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej”.
   
 16. Termin: 04 - 29.10.2010r.
  Prowadził: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
  Temat: Przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii.
   
 17. Termin: 05 - 29.10.2010r.
  Prowadził: Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach.
  Temat: Gospodarka ściekowa gminy w latach 2008-2010 na obszarze nieobjętym systemem kanalizacji zbiorowej.
   
 18. Termin: 28.10.2010r.
  Prowadził: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Temat: Kontrola realizacji zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW – umowy 123/2009/63/OA/oe/D oraz 303/2009/63/OA/oe/D.
   
 19. Termin: 02.11 - 22.12.2010r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki.
  Temat: Dotacje na program romski, dochody z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.
   
 20. Termin: 14 - 15.12.2010r.
  Prowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
  Temat: Ocena prawidłowości realizacji postępowania o udzielenie zamówienia nr AP.341-96/09 w ramach RPO WSL 2007- 2013.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2010
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:17.02.2010 11:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:21.02.2018 10:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 258