AGO.3410-12/10

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

informuje, o wyborze oferty na „Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są min. szkołami, przedszkolami”

 

W postępowaniu wzięły udział trzy nw. firmy:

 

Nr oferty          Nazwa firmy                                                   siedziba i adres wykonawcy

 

Oferta nr 1       Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego             ul. Gdańska 11a/9

                        Barbara Rychter                                               40-719 Katowice

 

Oferta nr 2       PPUH „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o.                   ul. Brzozowa 13

                                                                                              40-170 Katowice

 

Oferta nr 3       BONWiK „MERITUM”                                         ul. Łukasiewicza 9c/38

                        Halina Wieczorek- Nowak                                 41-707 Ruda Śląska

 

 

Wyboru ofert najkorzystniejszych dokonano zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zad.1

BONWiK „MERITUM”                                        2.049,60 zł brutto

Halina Wieczorek- Nowak

ul. Łukasiewicza 9c/38

41-707 Ruda Śląska

 

Zad.2

PPUH „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o.                1.220,00 zł brutto

ul .Brzozowa 13

40-170 Katowice

 

Zad. 3

PPUH „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o.                1.525,00 zł brutto

ul .Brzozowa 13

40-170 Katowice

 

Zad.4

PPUH „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o.                976,00 zł brutto

ul .Brzozowa 13

40-170 Katowice

 

Zad.5

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego            1.525,00 zł brutto

Barbara Rychter

Ul. Gdańska 11a/9

40-719 Katowice

 

Zad.6.

PPUH „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o.                1.342,00 zł brutto

ul .Brzozowa 13

40-170 Katowice

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Zad. 1

Nr oferty

Kryteria oceny ofert:

Liczba pkt w każdym kryterium:

Łączna ilość punktów

Cena ofertowa (100 pkt)

 

1.

 

2.

 

3.

88,42

 

84,00

 

100,00

88,42

 

84,00

 

100,00

 

 

Zad. 2

Nr oferty

Kryteria oceny ofert:

Liczba pkt w każdym kryterium:

Łączna ilość punktów

Cena ofertowa (100 pkt)

 

1.

 

2.

 

3.

60,61

 

100,00

 

59,52

60,61

 

100,00

 

59,52

 

 

Zad.3

Nr oferty

Kryteria oceny ofert:

Liczba pkt w każdym kryterium:

Łączna ilość punktów

Cena ofertowa (100 pkt)

 

1.

 

2.

 

3.

80,65

 

100,00

 

74,40

80,65

 

100,00

 

74,40

 

 

Zad.4.

Nr oferty

Kryteria oceny ofert:

Liczba pkt w każdym kryterium:

Łączna ilość punktów

Cena ofertowa (100 pkt)

 

1.

 

2.

 

3.

51,61

 

100,00

 

47,62

51,61

 

100,00

 

47,62

 

 

Zad.5

Nr oferty

Kryteria oceny ofert:

Liczba pkt w każdym kryterium:

Łączna ilość punktów

Cena ofertowa (100 pkt)

 

1.

 

2.

 

3.

100,00

 

83,33

 

74,40

100,00

 

83,33

 

74,40

 

 

Zad.6.

Nr oferty

Kryteria oceny ofert:

Liczba pkt w każdym kryterium:

Łączna ilość punktów

Cena ofertowa (100 pkt)

 

1.

 

2.

 

3.

70,97

 

100,00

 

65,48

70,97

 

100,00

 

65,48

 

 

Jednocześnie informuję, iż z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.

 

Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Gryszka - tel. 32-244-90-00 wew. 2380

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór oferty: „Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są min. szkołami, przedszkolami”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:29.03.2010 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Skórnik
Data na dokumencie:25.03.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:29.03.2010 12:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 53