AI.340-1-3/10

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art.92 ust 1i ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną w dalszym ciągu „ustawą” informuję że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup i przywóz 3 szt. zestawów komputerowych dla zadania pn: dostosowanie do obowiązujących przepisów V piętra (Oddział Noworodkowy) budynku „A” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej ul. Lipa 2.

 

Zamawiający – Miasto Ruda Śląska dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – oferta nr 1.

 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (najniższa cena ofertowa)

 

Wykaz oferentów, którzy złożyli oferty:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Siedziba i adres wykonawcy

1

Centralny Dom Handlowy

ul. Niedurnego 30

41-709 Ruda Śląska

2

Firma Komputerowa OPTOCOM

ul. Czarnoleśna 11

41-709 Ruda Śląska

3

Michał Minkina

ul. Pokoju 1

41-709 Ruda Śląska

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

nr oferty

kryteria oceny ofert:

liczba punktów w każdym kryterium:

cena ofertowa (100 pkt)

łączna ilość punktów

1

100,00

100,00

2

76,60

76,60

3

94,90

94,90

 

 

Jednocześnie informuję, że z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnych wykonawców ani nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Patryk Kiepura – tel. 32-244-90-00 wew. 3021

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór oferty: "Zakup i przywóz 3 szt. zestawów komputerowych dla zadania pn: dostosowanie do obowiązujących przepisów V piętra (Oddział Noworodkowy) budynku „A” Szpitala Miejskiego w Rudzie (...)".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:30.03.2010 15:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rozalia Mańka
Data na dokumencie:29.03.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:30.03.2010 15:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 40