ZARZĄDZENIE NR SP.BF.0151-1430/10

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 19 marca 2010r.

 

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2009

 

 

Na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

 

zarządza się, co następuje:

 

 

            § 1. Przedłożyć Radzie Miasta Ruda Śląska do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2009 rok.

 

            § 2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2009 rok.

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

            § 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Prezydent Miasta

Andrzej Stania

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie budżetu za 2009r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.04.2010 12:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Stania
Data na dokumencie:19.03.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:06.07.2010 13:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 82