wersja do wydruku Bartosz Pilny 07.04.2010 15:38

Wykonanie budżetu za 2006

ZARZĄDZENIE NR PC.BF.0151-32/07

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 19 marca 2007 r.

 

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu

za rok 2006

 

 

Na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami).

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

            § 1. Przedłożyć Radzie Miasta Ruda Śląska do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2006 rok.

 

 

            § 2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2006 rok.

 

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

 

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

            § 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Prezydent Miasta

Andrzej Stania

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie budżetu za 2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Andrzej Stania
Data na dokumencie:19.03.2007
Data publikacji:07.04.2010 15:38