wersja do wydruku Bartosz Pilny 17.05.2010 11:45

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”,

- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego,

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru,

- dokument, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (dotyczy tylko osób, które nie są właścicielami ani użytkownikami wieczystymi gruntów ujętych we wniosku np. najem, dzierżawa),

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego - w przypadku, gdy producent rolny posiada bydło.

Opłaty

Brak.

Termin załatwienia

Sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki, a w przypadku postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Uwagi

Wniosek w sprawie zwrotu podatku w roku 2019 składa się w terminach:

- od 1 do 28 lutego dołączając do niego faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

- od 1 do 31 sierpnia dołączając do niego faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006r.  o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 październik 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010, wew. 4031

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.05.2010 11:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.01.2019 09:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2019 09:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2019 09:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2019 08:28 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2019 08:28 Dodano załącznik "zał - wniosek akcyza.pdf"
(Barbara Cholewka)
18.01.2019 08:27 Usunięto załącznik zał - formularz - zwrot.pdf
(Barbara Cholewka)
18.01.2019 08:27 Dodano załącznik "zał - INFORMACJA.pdf"
(Barbara Cholewka)
18.01.2019 08:25 Usunięto załącznik inf. dla producentów rolnych -
informacja, sierpień 2018.pdf

(Barbara Cholewka)
16.07.2018 11:11 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
16.07.2018 11:11 Dodano załącznik "inf. dla producentów rolnych -
informacja, sierpień 2018.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
22.01.2018 10:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.07.2017 16:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.01.2017 10:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.07.2016 11:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2016 12:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.11.2015 09:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.11.2015 09:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.11.2015 09:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.07.2015 13:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.01.2015 13:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.02.2014 13:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.08.2013 11:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.08.2013 11:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.08.2013 11:28 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
01.02.2013 13:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2012 10:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2012 10:53 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
02.02.2012 10:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2011 10:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.05.2010 11:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.05.2010 11:45 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)