Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”,

- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego,

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru,

- dokument, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (dotyczy tylko osób, które nie są właścicielami ani użytkownikami wieczystymi gruntów ujętych we wniosku np. najem, dzierżawa),

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego - w przypadku, gdy producent rolny posiada bydło.

Opłaty

Brak.

Termin załatwienia

Sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki, a w przypadku postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Uwagi

Wniosek w sprawie zwrotu podatku w roku 2021 składa się w terminach:

- od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. dołączając do niego faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006r.  o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 październik 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010, wew. 4031

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.07.2021 08:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:20.07.2021 08:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 1262