SD.341-15/2010

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej w sprawie wysokości stawki czynszowej w związku z wynajmem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska przy ul. Gen. Hallera 61, 41-709 Ruda Śląska, stanowiącej siedzibę Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów samosprzedających w ilości 3 szt.

 

 

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia

Stawka wywoławcza

Wyposażenie w instalacje

Wadium

1

ul. Gen. Hallera 61

41-709

Ruda Śląska

3,5m2

80,00 zł/m2

instalacja elektryczna, wod-kan,

280zł

 

 

Uwaga! Do stawki dolicza się podatek VAT w wysokości 22%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05.07.2010r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska, p.213-sala sesyjna II piętro. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w kasie Urzędu Miasta p.17 lub na konto 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wpłaty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie do reprezentowania firmy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszego czynszu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. Uczestnik, który wygra przetarg i nie podpisze umowy traci wadium. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez uzasadnionej przyczyny.

Treść ogłoszenia zamieszczona jest również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl

Okres zawarcia umowy wynosi 5 lat.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Kasjana Kściuk-Bieniasz – tel. 32-244-90-91

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu: "Wynajmem części powierzchni holu w budynku (...) z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów samosprzedających w ilości 3 szt".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:09.06.2010 10:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jolanta Małachowska
Data na dokumencie:08.06.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:09.06.2010 10:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 40