OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska:

 

- Nr 977/LII/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku – tereny w Rudzie Śląskiej - Wirku w rejonie ul. Wodnej,

- Nr 978/LII/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku – teren w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ul. Elizy Orzeszkowej,

- Nr 1025/LV/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku – tereny w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ul. Młyńskiej,

- Nr 1026/LV/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku – tereny w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ul. Ignacego Kaczmarka,

- Nr 1027/LV/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku – teren w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ul. Edmunda Kokota,

- Nr 1028/LV/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku – tereny w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulic Grzybowej, Średniej oraz Przemysłowej,

- Nr 1029/LV/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku – tereny w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Chryzantem i Wiktora Bujoczka,

 

oraz o wszczęciu przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionych zmian planu.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Wydział Urbanistyki i Architektury, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, w terminie do dnia 15 lipca 2010r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Daniel Nowok – tel. 32-244-90-00 wew. 3190

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienie do zmiany MPZP w rejonie ul. Wodnej, Orzeszkowej, Młyńskiej, Kaczmarka, Kokota, Grzybowej, Średniej, Przemysłowej, Chryzantem i Bujoczka.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:16.06.2010 15:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:16.06.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.06.2010 15:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 60