Uchwała nr 1049/LVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08.03.2010 r.
zmieniająca uchwałę nr 504/XXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.04.2008 r.
w sprawie zasad zbycia, oddania w dizerżawę najem, użytkowanie
oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Miasto Ruda Śląska

W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23.03.2010 r. ukazała się ww. uchwała (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 50, poz. 767)

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:1049/LV/2010 zmieniająca uchwałę nr 504/XXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.04.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Rady Miasta
Informację opublikował:Barbara Kopała
Data publikacji:07.07.2010 08:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:08.03.2010
Informację aktualizował:Barbara Kopała
Data aktualizacji:07.07.2010 09:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 58