Uchwała Nr 1155/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 2010 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wyminionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17.09.2010 r. ukazała się ww. uchwała (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 191 poz. 2924)

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:1155/LXVI/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wyminionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Rady Miasta
Informację opublikował:Barbara Kopała
Data publikacji:17.09.2010 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:26.08.2010
Informację aktualizował:Barbara Kopała
Data aktualizacji:17.09.2010 13:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 66