ZARZĄDZENIE Nr SP.BF.0151-1611/10

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 30 sierpnia 2010r.

 

            w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2010 roku.

 

 

            Na podstawie art.32 ust.1, ust.2 pkt 4 i art.92 ust.1 pkt 2, ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Ruda Śląska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2010 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury zaliczanych do podsektora samorządowego za I półrocze 2010 r.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.
Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Wanisz - tel. 32-244-90-00 wew. 2070

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie budżetu za I-sze półrocze.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.10.2010 12:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Fronczek
Data na dokumencie:15.10.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:18.10.2010 12:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 76