ZARZĄDZENIE NR SP.BF.0151-1721/10

 

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

z dnia 15 listopada 2010r.

 

 

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2014 oraz projektu budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011.

 

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 55 ust. 1 i 2, art. 91 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

 

zarządza się, co następuje:

 

 

            § 1. Przedłożyć Radzie Miasta:

 

1) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska

na lata 2011 – 2014

zgodnie z załącznikiem nr 1,

 

2) Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011

zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

 

            § 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 – 2014 oraz projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

 

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

 

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

            § 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                              Prezydent Miasta

                                                               Andrzej Stania


-------------------------------------------------------------------------------


 

Zarządzenie niniejsze zostało zmienione w dniu 14 stycznia 2011r. zarządzeniem nr SP.0050.3.1.2011 w sprawie wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011, podjętym przez Panią Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażynę Dziedzic.

 

zarządzenie dostępne poniżej w załączniku nr 31

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt budżetu na 2011r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.12.2010 11:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:04.03.2011 12:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 139