Zarządzenie w sprawie zmiany Zarz

ądzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Nr SP.BF 0151-1781/10 z dnia 08 grudnia 2010 r. dotycz
ące lokaty ś
rodków z rachunku
67 1050 1214 1000 0022 6795 1925 w wysoko
ści 784 801,86 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery tysią
ce osiemset jeden złotych 86/100) na okres od 08.12.2010 r.
do 26.12.2010 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:1/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.BF 0151-1781/10 z dnia 08 grudnia 2010 r. dotyczące lokaty środków (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Tetkowska
Data publikacji:14.12.2010 09:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Dziedzic
Data na dokumencie:09.12.2010
Informację aktualizował:Agnieszka Tetkowska
Data aktualizacji:14.12.2010 09:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 16