Uchwała Nr 1208/LXXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarbego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. ukazała się ww. uchwała (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 274, poz. 4614)

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:1208/LXXIII/2010 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Rady Miasta
Informację opublikował:Barbara Kopała
Data publikacji:23.12.2010 12:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.11.2010
Informację aktualizował:Barbara Kopała
Data aktualizacji:23.12.2010 12:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 52