Uchwała nr 524/XXIX/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu* - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2566/233 o pow. 248 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o kub. 676 m3, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.* bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

* Dane utajniono na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. z późniejszymi zmianami).

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwała nr 524/XXIX/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2566/233 o pow. 248 m2 zabudowanej budynkiem ...
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Rady Miasta
Informację opublikował:Marzena Krzyszczuk
Data publikacji:30.07.2004 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.07.2004
Informację aktualizował:Barbara Kopała
Data aktualizacji:26.09.2012 13:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 53